Tehnički pregled i registracija vozila Motograd Novi Sad

технички преглед возила

Технички преглед возила је скуп радних операција мерења и поређења измерених величина са прописаним вредностима којима се утврђује техничка исправност уређаја,опреме и исправност возила у целини за учешће у саобраћају на путу. Технички преглед је могуће урадити 30 дана пре истека регистрације. Код нас можете урадити технички преглед путничких и теретних возила до 3,5 тоне највеће дозвољене масе.

Који су услови за вршење техничког прегледа?

Потребно је да возило буде чисто, да има обе регистарске таблице и да је неоптерећено. Поред тога, за преправљена возила потврда о периодичном прегледу ако преправка подразумева периодично испитивање као и основно уверење о извршеној преправци.

Колико траје технички преглед и који су рокови везани за технички преглед?

Да ли се технички преглед снима?

Да ли је потребан технички преглед за ново возило?

Неисправно возило – Поновни технички преглед

Шта чини опрему коју морате имати у возилу?

1. Резервни точак
Уместо резервног точка возило може имати неко од средстава за привремено оспособљавање издуваног пнеуматика (спреј, пена у боци, комплет за брзу поправку пнеуматика и сл.)
2. Сигурносни троугао
3. Опрема за пружање прве помоћи
Комплет прве помоћи величине „Б“ која одговара стандарду СРПС З.Б2.001
4. Уже или полуга за вучу
Уже мора могућавати вучу возила на растојању од 3 до 5 метара, а полуга растојање до 3 метра
5. Зимска опрема, која подразумева:
– пнеуматике за зимску употребу (нпр. М+С, Snow Winter и др.) на свим точковима возила врсте М1 и Н1;
– ланце односно друге уређаје за повећање тракције на најмање два погонска точка;
Дубина газећег слоја на пнеуматицима за зимску употребу, када се користе као зимска опрема, не сме бити мања од 4 мм.
На возилима се не смеју постављати пнеуматици са клиновима.
У периоду од 1. новембра до 1. априла возила морају бити опремљена зимском опремом ако се због временских услова на коловозу налази снег, лед или поледица. Ван наведеног периода возила могу бити опремљена зимском опремом.
6. Апарат за гашење пожара
У возилима врсте „М1“ – путничко возило које има највише девет места за седење, којима се врши јавни превоз путника, мора се налазити најмање један апарат са средством за гашење у еквивалентној количини 1 кг сувог праха.
У свим осталим возилима, осим возила врсте „Л“ и „М“, мора се налазити преноснио апатрат за гашење пожара
7. Клинасти подметачи
Два клинаста подметача морају постојати у моторним и прикључним возилима, чија највећа дозвољена маса прелази 5 т.