Tehnički pregled i registracija vozila Motograd Novi Sad

регистрација возила

Начин плаћања

МОТО ГРАД је овлашћен од стране НБС као заступник платне институције PAYSPOT д.о.о. за пружање платних услуга и сва плаћања приликом техничког прегледа и регистрације возила обављате код нас без одласка у банку или Пошту.

Плаћање можете извршити на један од следећих начина:

1. Готовином

2. Платним картицама
Одложено плаћање укупних трошкова регистрације до 6 рата картицама Банца Интеса а.д.

3. Чековима грађана
Одложено плаћање до 5(пет) месечних рата, са доспећем прве рате за 30 дана. Чековима можете платити само полису аутоодговорности.

4. Административном забраном – Банка Поштанска штедионица а.д.
Кредит путем административне забране, без одласка у банку, са одложеним плаћањем од 3 до 12 месечних рата. Преузмите образац Административне забране и оверите га у 2 (два) примерка.

5. Административном забраном – PaySpot доо Нови Сад – Институција електронског новца
Кредит путем административне забране, са одложеним плаћањем до 11 месечних рата. Преузмите образац Административне забране и оверите га у 2 (два) примерка.

Пензионери – ако сте пензионер, довољно је да донесете 3 (три) последња пензиона чека и не морате оверавати административну забрану у ПИО фонду

Уплатом на рачун МОТО ГРАД-а: 325-9500600034674-12

Вршимо све врсте услуга везаних за регистрацију возила, без одласка у МУП. За продужење регистрације потребна су следећа документа:
1. Саобраћајна дозвола
2. Лична карта
3. Технички преглед
4. Доказ о плаћеним таксама
5. Полиса осигурања аутоодговорности
6. Овлашћење власника возила, ако нисте власник возила
Код нас можете продужити регистрацију без обзира на место пребивалишта, односно за сва регистарска подручја Републике Србије.
У случају прве регистрације или промене саобраћајне дозволе и таблица вршимо услугу одласка у МУП.

Који је рок за подношење захтева за регистрацију?

Захтев за регистрацију се може поднети најраније 30 дана пре истека регистрације, а најкасније 60 дана након истека регистрације. Након 60 дана власник возила је дужан да врати таблице, а ако се жели поново регистовати возило израђују се нове таблице и саобраћајна дозвола.

Да ли се може возити ауто на дан истека регистрације?

Возило можете користити на дан истека регистрације до поноћи, тачније до 23 часа и 59 минута датума који стоји на регистрационој налепници.

Када се мења саобраћајна дозвола?

Ако се промени власник возила или ако се мења поједини податак (адреса власника, презиме, погонско гориво, боја и слично) издаје се нова саобраћајна дозвола. Саобраћајна дозвола нема рок важности, односно све новоиздате саобраћајне важе до 31.12.9999.године.
Саобраћајна дозвола се може издати и по хитном поступку у року од 3 дана.
Без приложеног доказа о хитности, потребно је платити таксу која износи 5.000 динара за издавање дозволе по хитном поступку.

У којим случајевима се мењају регистарске таблице?

1. Променом пребивалишта или власника возила када се возило региструје са другим регистарским подручјем
2. У случају губитка или оштећења таблица
3. Протеком рока од 60 дана по истеку регистрације за продужење регистрације

Издавање регистрационе налепнице

МОТО ГРАД је овлашћен за издавање регистрационих налепница, коју добијате одмах након извршеног техничког прегледа уз израду полисе аутоодговорности и плаћања свих такси у року од 10 минута.
Регистрациона налепница може бити унутрашња или спољашња, у зависности од врсте возила за коју се издаје. Унутрашња налепница се поставља у десном доњем углу ветробранског стакла.