Tehnički pregled i registracija vozila Motograd Novi Sad

registracija vozila

Način plaćanja

MOTO GRAD je ovlašćen od strane NBS kao zastupnik platne institucije PAYSPOT d.o.o. za pružanje platnih usluga i sva plaćanja prilikom tehničkog pregleda i registracije vozila obavljate kod nas bez odlaska u banku ili Poštu.

Plaćanje možete izvršiti na jedan od sledećih načina:

1. Gotovinom

2. Platnim karticama
Odloženo plaćanje ukupnih troškova registracije do 6 rata karticama Banca Intesa a.d.

3. Čekovima građana
Odloženo plaćanje do 5(pet) mesečnih rata, sa dospećem prve rate za 30 dana. Čekovima možete platiti samo polisu autoodgovornosti.

4. Administrativnom zabranom – Banka Poštanska štedionica a.d.
Kredit putem administrativne zabrane, bez odlaska u banku, sa odloženim plaćanjem od 3 do 12 mesečnih rata. Preuzmite obrazac Administrativne zabrane i overite ga u 2 (dva) primerka.

5.  Administrativnom zabranom – PaySpot doo Novi Sad – Institucija elektronskog novca.
Kredit putem administrativne zabrane, sa odloženim plaćanjem do 11 mesečnih rata. Preuzmite obrazac Administrativne zabrane i overite ga u 2 (dva) primerka.

Penzioneri – ako ste penzioner, dovoljno je da donesete 3 (tri) poslednja penziona čeka i ne morate overavati administrativnu zabranu u PIO fondu

Uplatom na račun MOTO GRAD-a: 325-9500600034674-12

Koji je rok za podnošenje zahteva za registraciju?

Da li se može voziti auto na dan isteka registracije?

Kada se menja saobraćajna dozvola?

U kojim slučajevima se menjaju registarske tablice?

Izdavanje registracione nalepnice