Tehnički pregled i registracija vozila Motograd Novi Sad

izdavanje DTV i MVD

Generali Osiguranje
Dunav osiguranje
Triglav osiguranje

DTV – Međunarodno ovlašćenje za upravljenjem tuđim vozilom u inostranstvu tzv. žuti karton.

Cena 1.500 rsd

Dokumenta potrebna za izdavanje DTV-a:

 1. Važeća lična karta vlasnika vozila
 2. Važeća putna isprava (pasoš) korisnika vozila
 3. Saobraćajna dozvola za vozilo

Ako je vlasnik vozila pravno lice, ovlašćenje za korisnika mora biti izdato na memorandumu firme, potpisano i pečatirano. Ukoliko pravno lice ne koristi pečat u svom poslovanju, ovlašćenje mora biti na memorandumu, potpisan elektronskim potpisom ovlašćenog zastupnika i dostavljen elektronskom poštom Izdavaocu DTV, koji se zatim štampa na mestu izdavanja dozvole i prilaže uz dokumentaciju. Ili, ovlašćenje na memorandumu čiji potpis ovlašćenog zastupnika  mora biti overen od strane nadležnog organa za overu potpisa.

U slučaju da je vlasnik vozila lizing kuća a korisnik fizičko lice, mora biti obezbeđeno ovlašćenje od lizing kuće da može predmetnim vozilom da putuje u inostranstvo.

Kome se izdaje DTV:

 • Državljanima Republike Srbije
 • Stranim državljanima sa privremenim ili stalnim boravkom u Republici Srbiji, uvidom u odgovarajući dokument o prijavi boravka, izdat od strane MUPa
 • Stranim državljanima koji imaju dvojno državljanstvo, pod uslovom da takav korisnik ima važeću ličnu kartu izdatu u Republici Srbiji.
Dozvola za upravljanje tuđim vozilom
Međunarodna vozačka dozvola

MVD – Međunarodna vozačka dozvola

Cena: 2.000 rsd + 950 rsd za republičku administrativnu taksu

Potrebna dokumenta:

 1. Važeća lična karta
 2. Važeća vozačka dozvola
 3. 2 fotografije dimenzije 45 x 35

Kome može biti izdat MVD?

 • Državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji poseduju vozačku dozvolu izdatu u R.Srbiji i koji moraju imati dokaz o boravku ili prebivalištu u Republici Srbiji.
 • MVD ne može biti izdat na osnovu probne vozačke dozvole.