prenos vlasništva

Prenos vlasništva možete izvršiti na jedan od sledećih načina:
Kupoprodajnim ugovorom
Ugovorom o poklonu ili
– Rešenjem o nasleđivanju

U svakom slučaju, Poreska uprava izdaje rešenje za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava vlasništva, a po izvršenom plaćanju Potvrdu o plaćenom porezu ili oslobađanju od plaćanja, koja se prilaže MUP-u.

Potpisi na kupoprodajnom ugovoru i ugovoru o poklonu overavaju se kod javnog beležnika-notara, a u slučaju nasleđivanja vozila rešenje o nasleđivanju mora biti pravosnažno.

Za predaju zahteva Poreskoj upravi prilaže se:

PPI4 kod kupoprodaje ili PPI3 obrazac kod nasleđa i poklona vozila
– Original i kopija ugovora (ili rešenja o nasleđivanju)
– Očitana saobraćajna dozvola
– Očitana ili kopirana lična karta prodavca, odnosno poklonoprimca
– U slučaju prodaje/poklona po ovlašćenju, prilaže se original i kopija ovlašćenja
– U slučaju poklona vozila između roditelja i dece ili među supružnicima, prilaže se kopija izvoda iz matične knjige rođenih ili venčanih

Šta je još važno znati kod promene vlasništva?

– Ukoliko kupujete ili primate na poklon vozilo od lica koje ga prodaje ili poklanja po ovlašćenju vlasnika vozila, obavezno preuzmite original ovlašćenja kako biste mogli konačno realizovati prenos vlasništva
– Prilikom kupoprodaje vozila, prodavac je poreski obveznik i tada se zahtev za plaćanje poreza podnosi u mestu/opštini prebivališta prodavca
– U slučaju poklona vozila, poreski obveznik je poklonoprimac i tada se zahtev za plaćanje poreza podnosi u mestu/opštini poklonoprimca