Правила код избора пнеуматика

Правила код избора пнеуматика

Пнеуматици на истој осовини возила морају бити једнаки према произвођачу, типу, врсти, конструкцији, носивости и димензијама.

Дубина газећег слоја пнеуматика мора бити виша од фабрички дозвољене дубине означене ТWИ ознакама, односно ако исте не постоје најмања дозвољена дубина је 1,6 мм

Дубина газећег слоја на пнеуматицима за зимску употребу, када се користе као зимска опрема, не сме бити мања од 4 мм.