Tehnički pregled i registracija vozila Motograd Novi Sad

Правила код избора пнеуматика

Правила код избора пнеуматика

Пнеуматици на истој осовини возила морају бити једнаки према произвођачу, типу, врсти, конструкцији, носивости и димензијама.

Дубина газећег слоја пнеуматика мора бити виша од фабрички дозвољене дубине означене ТWИ ознакама, односно ако исте не постоје најмања дозвољена дубина је 1,6 мм

Дубина газећег слоја на пнеуматицима за зимску употребу, када се користе као зимска опрема, не сме бити мања од 4 мм.