Admin022

Правила код избора пнеуматика

Пнеуматици на истој осовини возила морају бити једнаки према произвођачу, типу, врсти, конструкцији, носивости и димензијама. Дубина газећег слоја пнеуматика мора бити виша од фабрички дозвољене дубине означене ТWИ ознакама, односно ако исте не постоје најмања дозвољена дубина је 1,6 мм Дубина газећег слоја на пнеуматицима за зимску употребу, када се користе као зимска опрема, …

Правила код избора пнеуматика Прочитај више »

Шта садржи комплетна опрема за технички преглед

Прописана ауто опрема треба да садржи:1) сигурносни троугао;2) комплет прве помоћи;3) уже или полугу за вучу;4) резервни точак или спреј, пена у боци под притиском, комплет за брзу поправку пнеуматика и сл.

Pravila kod izbora pneumatika

Pneumatici na istoj osovini vozila moraju biti jednaki prema proizvođaču, tipu, vrsti, konstrukciji, nosivosti i dimenzijama. 👉 Dubina gazećeg sloja pneumatika mora biti viša od fabrički dozvoljene dubine označene TWI oznakama, odnosno ako iste ne postoje najmanja dozvoljena dubina je 1,6 mm Dubina gazećeg sloja na pneumaticima za zimsku upotrebu, kada se koriste kao zimska …

Pravila kod izbora pneumatika Прочитај више »